1 Mangora Giuseppe ;  3 Geom. Bergamaschi ;  Pompeo Allegri ; Giovanni Dall'Asta